Kaya Mo ‘Yan! by Pastor Herbert Fajarda

A few months after attending our Indie Publishing the Write Way workshop, Pastor Herbert Fajarda self-published his very own spiritual book entitled, Kaya Mo ‘Yan!

Kaya Mo Yan Front

Ang “Kaya Mo ‘Yan!” ay nasulat habang nakikita ko ang mga taong tula nawawalan ng pag-asa, pero kahit apano’y naiibsan ang hirap at pagtitiis na kanilang pinagdadaanan. Nakapaloob sa aklat na ito ang mga kuwento, at mga likhang tula na makakapagpalakas sa pisikal at espiritwal na kalagayn ng tao. 

Ito ay mula sa panulat ng inyong lingkod na si Herbert Remojo Fajarda, mula sa bayan ng Sariaya Quezon. Bilang pastor at manunulat, isang tagumpay sa akin na makapagsulat at marabou ng pisang libro na pinangarap ko noon. Tunay na kay Kristo ay may pag-asa. Kaya mo ‘yan!

It was a pleasure helping Pastor Fajarda in formatting the manuscript and designing the book cover as per his liking. A couple of months later, he sold forty books during the book launch and asked 8Letters to print 50 more.

Congratulations, Pastor! May you continue to inspire more people! If you would like to buy the book, you may contact the author through his Facebook: www.facebook.com/herbert.fajarda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close