Filter
  • Elvyn’s Eyes
   Add to cart
   • Elvyn’s Eyes
   • 230.00
   • May boses akong naririnig pero hindi ko naman maintindihan ang sinasabi. Nasa langit na kaya ako? Si Lord na ba ang kumakausap sa akin? Asa lle elee... Buksan mo ang mga mata mo... Sinunod ko ang utos sa akin. Isang mukha ang nabungaran ko. Isang estranghero ang may hawak-hawak ng mukha ko. "Sino ka?" Kunot-noo ang sagot niya sa akin.…
  • Once Upon a Stone
   Add to cart
   • Once Upon a Stone
   • 250.00
   • Ilang hakbang na lang si Ar-Ar sa dagat. May nakaharang lang... Bakit ngayon pa pakalat-kalat ang batong ito? Lalagpasan sana niya ang bato ngunit natapilok siya. He ended up 'kissing' the stone instead. At biglang may nabuo na isang mukha...